Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Message board

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Articles
Shop

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Kitchen

The correct performance of the exercise

Stand with your legs apart and grab the barbell in a reverse way. Inhale and bend your elbows. At the peak tighten biceps for 1-2 s. Then lower the barbell to the basic position.

Główne zaangażowane mięśnie: biceps