Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Message board

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Articles
Shop

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Kitchen

The correct performance of the exercise

Stand with your legs apart and grab the dumbbells overhand. With an inhale bend your elbows. Hold the movement at the peak for 1-2 s. Go back to the basic position with an exhale.

Główne zaangażowane mięśnie: biceps