Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Message board

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Articles
Shop

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Calories calculator

Wypróbuj go
Kitchen

The correct performance of the exercise

Stand on one slightly bent leg. Put the other leg to the back. You can hold something to keep balance. With an inhale lift your leg to the back. Hold the movement at the peak without moving our hips. Go back to the basic position with an exhale.

Główne zaangażowane mięśnie: buttocks